Vacature programmamanager Sociaaleconomische Structuurversterking (1 fte)

Een aantal wijken in Parkstad hebben het zwaar en hebben te maken met forse sociaaleconomische en fysieke achterstanden. Samen met gemeenten, inwoners en maatschappelijke partners zijn we keihard bezig om het tij te keren en het niveau van brede welvaart voor de inwoners van deze wijken naar in elk geval het gemiddeld niveau voor Limburg te brengen. Dit vraagt om een meervoudige en integrale aanpak waarbij we aan de ene kant de fysieke woon- en leefomgeving opwaarderen en tegelijkertijd inzetten op het bewerkstelligen van een trendbreuk in de hardnekkige overerving van achterstanden op het gebied van gezondheid, onderwijs en arbeidsparticipatie. Op regionale schaal is het onze taak om er voor te zorgen dat deze aanpak, die minstens een generatie gaat duren, maximaal gefaciliteerd wordt. Ten eerste met een plek waar gemeenten de uitvoering samen kunnen prioriteren en programmeren (vooraf), afstemmen (tijdens) en evalueren (achteraf). Daarnaast zorgen wij voor de lobby op fondsen (voor nu), op de agenda (voor morgen) en op partnerschap richting Brussel, Den Haag en alle ander strategische spelers die een bijdrage kunnen leveren. Vaak zit de complexiteit in het samenspel van deze taken, waarbij prioritering van de uitvoering zorgt voor maximaal partnerschap bij derden en een verhoogde kans op een volgende samenwerking. Als programmamanager wordt verwacht dat je hierin zorgt voor het optimale resultaat, steeds met het oog op de doelen voor de langere termijn.

Durf jij deze verantwoordelijkheid aan? Laat deze kans van nationale allure dan beslist niet aan je voorbij gaan! Meer informatie vind je in de volledige vacaturetekst.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2022. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube