IBA Expojaar

Het programmaboek van het IBA Expojaar is verschenen! Hierin vind je alle informatie over het jaar waarin we je meenemen door heel Parkstad. Onderweg laten we onze projecten zien, vergroten we de kennis over ons gebied en gaan we het gesprek aan over de toekomst van de regio. Dit alles vieren we met festivals, activiteiten, tentoonstellingen en congressen.

Thematiek van het Expojaar: een decennium van transformatie
Op inhoudelijk vlak wil IBA Parkstad in het Expojaar aan de buitenwereld de resultaten laten zien van een klein decennium van fysieke transformatie in de regio. Parkstad kent een geschiedenis van opkomst en neergang. Na de flitsurbanisatie die leidde tot een bloeiende monocultuur gebaseerd op kolen was de klap van het sluiten van de mijnbouw des te harder. Na een periode van neergang weet Parkstad weer de draad op te pakken door zich sterk te profileren op toerisme, zorg, cultuur en big data. Parallel krijgt het mijnverleden een plek binnen de ontwikkeling van de regio.

IBA Parkstad heeft zich sterk verbonden met de twee grote fysieke thema’s van het afgelopen decennium: de herstructurering en de economische structuurversterking. Deze twee thema’s concretiseren zich in een opkomende toeristische, recreatieve en culturele sector en een heroriëntatie op de rol van de binnensteden in Heerlen en Kerkrade. De vijftig projecten zijn een onderdeel van deze thematiek. Daarnaast heeft de regio ook vele projecten opgepakt die hoewel niet voortgekomen uit IBA wel een nauwe verbinding ermee hebben, zoals de Buitenring, het Maankwartier, het Mijnwaterproject en de toeristische expansie in Parkstad-Oost. Het Expojaar moet niet alleen gaan over IBA maar het gehele plaatje laten zien van fysieke transformatie van de regio. Door deze brede blik wordt IBA Parkstad in de juiste context geplaatst, niet als Fremdkörper maar als integraal onderdeel van een grote transformatie, en kan ook een goede basis gevormd worden voor de visieontwikkeling op de toekomst van Parkstad.

Naast het zogenaamde stenen stapelen heeft Parkstad gewerkt aan en zeker ook geworsteld met de identiteit van en de trots op de regio (het cement tussen de stenen). De cultuursector heeft daar een grote bijdrage aan geleverd, niet alleen door het organiseren van fantastische voorstellingen en exposities maar ook door de regio over zichzelf na te laten denken en (jonge) creatieve talenten de kans te bieden binnen de regio zich te ontplooien. IBA Parkstad wil daarom met name in samenwerking met deze sector deze reflectie in het Expojaar verbreden en verdiepen. Tegenover iedere steen die gestapeld wordt, moet ook gewerkt worden aan het cement; een trotse en actieve Parkstedeling.

Het gehele programma van dit bijzondere jaar online bekijken?
Ga naar: www.iba-parkstad.nl/iba-expojaar-magazine

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube