Twee miljoen steun voor versterking Brunssums centrum

Brunssum werkt aan een sterk en levendig stadshart door uitvoering te geven aan de Centrumvisie. Transformatie, sloop en nieuwbouw vergt een grote investering. Provincie Limburg ondersteunt de centrumontwikkeling met een subsidie van 1 miljoen euro gebaseerd op het “Kader Kwaliteit Limburgse Centra”. De samenwerkingsagenda die hiervoor is opgesteld, werd op 18 oktober bezegeld met een handtekening van gedeputeerde Lia Roefs en burgemeester Wilma van der Rijt.

Het centrum van Brunssum wordt onder handen genomen om er een plek van te maken waar het voor jong en oud en voor elke nationaliteit goed & gezond wonen en werken is. Door de woningbouw van in totaal 190 nieuwe woningen in en direct om het centrumgebied van Brunssum te versnellen, wordt de doorstroming op de toch al krappe woningmarkt bevorderd.

Daarnaast wordt ingezet op het transformeren van circa 2.500 vierkante meter leegstaande winkelruimten en de slechte particuliere woningen in de Kerkstraat. Hierdoor ontstaat er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen, verblijven en ondernemen die het centrum aantrekkelijker zullen maken. De gemeente heeft daarom ook een beroep gedaan op de Regiodeal waarin het Rijk, Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg samenwerken om de leefbaarheid en de brede welvaart in de regio duurzaam te verbeteren. Stadsregio Parkstad Limburg gaf aan dat Brunssum vanuit die hoek kan rekenen op een Rijksbijdrage van 1 miljoen euro. Samen met de Regiodeal wordt zo in gezamenlijkheid een krachtige aanpak tot stand gebracht, gericht op leefbaarheid in Limburgse centra.

Lees hier het volledige persbericht van gemeente Brunssum.

Op de foto: Gedeputeerde Lia Roefs (links) en burgemeester Wilma van der Rijt bij de ondertekening van de samenwerkingsagenda op de locatie van het toekomstige Victoriapark. Naast hen: wethouder Jo Mertens (links) en Martin de Beer, de laatste namens Stadsregio Parkstad Limburg. Foto: Emile Verhijden.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube