Transitiecoaches voor Stratenaanpak Parkstad Limburg gezocht

Met het project ‘Stratenaanpak Parkstad Limburg, dat onderdeel is van de Regio Deal Parkstad Limburg, wordt via een maatwerkproject in vijf aanloopstraten, die voorheen onderdeel waren van een winkelcluster maar dat nu niet meer zijn, de transformatie ingezet naar een nieuwe toekomst (“van winkels naar…..”). Als Transitiecoach ga je in gesprek met vastgoedeigenaren om te verkennen of de bereidheid er is voor transformatie van het pand van een detailhandelsfunctie naar een andere functie en maakt scherp wat daarvoor nodig is.

Geïnteresseerd? Bekijk hier de volledige vacaturetekst: 21.12.21 Vacature transitiecoach

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube