Regio Deal op stoom met inzet van laatste termijn Rijksmiddelen.

De Nuinhof - Beekdaelen

Met het toekennen van geld aan 7 projecten verspreid over de regio Parkstad en enkele reserveringen is het volledige door het Rijk ter beschikking gestelde budget van 40 miljoen euro voor de Regio Deal Parkstad Limburg bestemd. Met de projecten die in het kader van de Regio Deal zijn gestart of worden gestart, wordt een investering van 600 miljoen euro in Parkstad in beweging gezet.

Persbericht – Regio Deal Parkstad op stoom met inzet van laatste termijn Rijksmiddelen_27 01 2022

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube