Alliantiebijeenkomst Erfgoed in Parkstad

Alliantiebijeenkomst Erfgoed in Parkstad

Kastelen, carréboerderijen, kerken, kloosters, mijnkoloniën… sporen uit het verre en nabije verleden vind je overal in Parkstad. Het maakt de geschiedenis tastbaar en heeft daarmee ook vandaag nog een belangrijke betekenis. Het erfgoed zit daarnaast vol met potentie. Niet alleen voor het gebouw zelf, maar ook voor de directe omgeving én de regio. Zie jij ook kansen? Heb je een pril idee waarover je van gedachten wilt wisselen of misschien al een concreet plan waar je partners voor zoekt? Of ben je gewoon nieuwsgierig? Meld je dan nu aan voor de Alliantiebijeenkomst over Erfgoed in Parkstad op donderdag 24 maart, 13.00-17.00 uur bij Abdij Rolduc (Kerkrade).

Deze bijeenkomst is bestemd voor alle partijen die interesse hebben in het herontwikkelen van erfgoed, zoals eigenaren van erfgoed, woningcorporaties, ondernemers, makelaars, ontwikkelaars en medewerkers van gemeenten. Aan de hand van concrete casussen bespreken we o.a. waar de komende jaren nieuwe kansen ontstaan, welke bijdrage erfgoed levert aan de regio Parkstad en welke invulling past bij vrijkomende locaties. Natuurlijk sluiten we af met een netwerkborrel.

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan via deze link. Wil je meer informatie ontvangen? Stuur dan een mail naar alliantie@parkstad-limburg.nl. Tot 24 maart!

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube