Regionale aanpak van winkelleegstand door inzet transitiecoaches in Parkstad

Met het Regio Deal project ‘Stratenaanpak Parkstad Limburg’ wordt voor leegstaande panden met een winkelbestemming een nieuwe invulling gezocht. Transitiecoaches gaan met de eigenaren van deze panden in gesprek om, vanuit een integrale benadering, samen de mogelijkheden te onderzoeken. Daarnaast wordt er een subsidieregeling ingesteld om de financiële haalbaarheid van zo’n functiewijziging te vergroten. Het project wordt in eerste instantie uitgevoerd in vijf straten in Landgraaf, Beekdaelen, Heerlen, Brunssum en Kerkrade waar de leefbaarheid onder druk staat.

Persbericht 11_03_2022 Stratenaanpak Regio Deal Parkstad 3e termijn

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube