Koerswijziging woonbeleid

De afgelopen jaren is er heel wat gewijzigd in het woonbeleid van Parkstad:

Van ‘sturen op aantallen woningen’ naar ‘volkshuisvesting én leefbaarheid’
In het verleden waren bevolkingsdaling en leegstand leidend bij het sturen op aantallen woningen. Tegenwoordig wordt volkshuisvesting én leefbaarheid in samenhang bekeken. Wat hebben wijken en dorpen nodig? Hoe sturen we op differentiatie en vernieuwing op het gebied van wonen?

Van een ‘terughoudend nieuwbouwbeleid’ naar een ‘aanvallend woonbeleid’
De woningmarkt is in beweging met onder meer prijsstijgingen en bevolkingsontwikkeling. We zetten in op het stimuleren van nieuwbouwplannen voor betaalbare huurwoningen en levensloopbestendige woningen, op plekken die goed zijn voor de ontwikkeling van stad en dorp.

Van ‘aanpakken van sociale huurwoningen’ naar ‘verbetering van koopwoningen’
De herstructurering was in de periode 2010-2016 vooral gericht op de aanpak van sociale huurwoningen. Nu ligt de focus vooral op het verbeteren van de slechte particuliere woningvoorraad.

Bekijk meer in de uitgebreide infographic

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube