Subsidieregeling voor vastgoedeigenaren – Stratenaanpak Parkstad

Bezit u leegstaand vastgoed met een detailhandelsbestemming in een van de hieronder genoemde straten / gebieden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie. 

(Stationstraat in Nuth (Beekdaelen), Rumpenerstraat in Brunssum, Heerlerbaan in Heerlen, St. Pieterstraat-Zonstraat in Kerkrade, Hoogstraat in Landgraaf)

De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf faciliteren en stimuleren een nieuwe, andere invulling van leegstaande panden met een detailhandelsbestemming in 5 specifieke straten/gebieden. Dit regionale project is gestart in april 2022. Doel van het project is om door de transformatie van leegstaande panden, positieve impulsen te geven die de leefbaarheid ten goede komt en daarmee bijdraagt aan een nieuw toekomstperspectief voor deze straten/gebieden. Het project wordt uitgevoerd in het kader van de Regio Deal Parkstad Limburg. Naast de Rijksoverheid dragen ook de gemeenten, de Stadsregio Parkstad Limburg en de provincie Limburg financieel bij aan het project. De Stratenaanpak loopt in principe tot en met eind 2024, tenzij de subsidieregeling voortijdig is uitgeput.

De inzet van Transitiecoaches en een Subsidieregeling
De gemeenten willen nadrukkelijk met de vastgoedeigenaren in de aangewezen gebieden het gesprek aangaan, en verkennen of de wil er is om samen te werken aan de transformatie/andere invulling van het pand “van winkel naar …” en inventariseren wat daarvoor nodig is. Hiervoor hebben de gemeenten Transitiecoaches aangesteld, die in gesprek gaan met de vastgoedeigenaren. Om de haalbaarheid van de transformatie/andere invulling te vergroten kunnen vastgoedeigenaren, via een subsidieregeling, onder voorwaarden aanspraak maken op een financiële bijdrage uit dit ‘Transformatiefonds Stratenaanpak Parkstad Limburg’.

Vastgoedeigenaren in de 5 straten/gebieden
Bent U een vastgoedeigenaar in één van de 5 straten/gebieden en wilt U zien of U in aanmerking komt voor deze subsidie, klik dan op één van de volgende weblinks:

Het aanvraagformulier behorende bij de subsidieregeling treft U hier aan. Bij de uitwerking van Uw plannen bieden de gemeenten de ondersteuning van de Transitiecoach aan. Wilt U in contact komen met de Transitiecoach, stuur dan een e-mail naar stratenaanpak@parkstad-limburg.nl, dan wordt er snel contact met U gezocht.

Regio Deal Parkstad Limburg
Via de Regio Deal Parkstad Limburg waarin het Rijk, de provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad samenwerken, wordt ingezet op het verbeteren van de leefbaarheid en de brede welvaart in Parkstad waar de inwoners trots op zijn en waar men zich in positieve zin kan vergelijken met andere regio’s. Dit gebeurt onder meer door het concentreren van voorzieningen in kernwinkelgebieden, het transformeren en/of onttrekken van overtollige winkelruimtes en het tegelijkertijd ondersteunen van nieuw ondernemerschap om de leefbaarheid in dorpen, buurten en wijken duurzaam te versterken en te verbeteren.

 

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube