Burgemeesters Parkstad veroordelen vandalisme tegen Velocity-fietsen

Na een succesvolle Parkstadbrede lancering van het grensoverschrijdende deelsysteem van elektrische fietsen, Velocity zijn recent het misbruik van en vernielingen aan een groot aantal van de huurfietsen geconstateerd. Vier fietsen zijn ontvreemd en worden opgespoord en ook aan het laadstation in Landgraaf zijn vernielingen aangericht. Ook zijn door Velocity, de verhuurder en beheerder van de laadstations en de fietsen, frauduleuze registraties en hiermee samenhangend misbruik geconstateerd. Zowel de Velocity-organisatie als de gemeenten zijn zeer ontstemd over dit vandalisme.

Handhaving en opsporing van vandalen

De zeven burgemeesters van de Parkstadgemeenten veroordelen de vernielingen en misbruik, dat helaas past in een breder plaatje van vandalisme in de regio, ten zeerste en zetten versterkt in op actieve handhaving en opsporing van de daders. Daarnaast gaan zij via Stadsregio Parkstad Limburg in overleg met Velocity om te kijken op welke manier ondersteuning kan worden geboden om misbruik en vernieling tegen te gaan. Hierbij kan gedacht worden aan het inzetten van technische middelen waaronder camera’s.

We zijn trots op het project Velocity en zien dat het goed gebruikt wordt. Echter, we zien ook dat er vandalisme en misbruik van het e-bikesysteem wordt gemaakt door jongeren en dat is onacceptabel. Daarom de oproep om; wanneer mensen/burgers iets zien van misbruik en vandalisme van de e-bikes en laadstations in deze gevallen melding te maken bij de gemeente en de politie’. 

Richard de Boer, vice-voorzitter Stadsregio Parkstad Limburg

Aangifte door Velocity

Door Velocity is bij de politie aangifte gedaan van de vernielingen en de ontvreemding. Bovendien zijn er maatregelen getroffen om frauduleuze registratie te voorkomen. Enerzijds door registraties handmatig te controleren en anderzijds door voor registratie een klein bedrag (€ 3,00) te vragen, waarmee de juistheid van de bankgegevens gecontroleerd wordt. Dit bedrag komt op het conto van de gebruiker, waardoor deze gelijk twee keer een half uur een rit kan maken op de e-bike.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube