Tussenstand inzichten nieuwe Woonvisie Parkstad Limburg 2023-2028: Synopsis

In het kader van een nieuwe Woonvisie, heeft de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad Limburg in 2021 aan Bureau Circusvis de opdracht gegeven de voorbereidingen hiervoor te treffen door alvast in overleg te gaan met inwoners van Parkstad, stakeholders, bestuurders, ambtenaren en medewerkers vanuit diverse disciplines en organisaties. In de tientallen gesprekken die plaatsgevonden hebben in de periode van oktober 2021 tot en met januari 2022 zijn veel signalen opgehaald en is inzicht verkregen in de thema’s die van belang worden geacht in een nieuwe Woonvisie.

Lees meer

 

 

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube