Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezoekt Parkstad.

Samen als Rijk en regio investeren in duurzaam krachtige regio’s, ook in Parkstad. Dat is goed voor heel Nederland. Daarom trekt het Kabinet € 900 miljoen uit voor nieuwe Regio Deals om regiospecifiek te investeren in goed wonen, leven en werken in Nederland.

In dit licht bezochten Minister Hanke Bruins-Slot en directeur Annelies Kroeskamp van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties vandaag zuid Limburg. Het bezoek begon in Parkstad in het centrum van Heerlen in het IBA kantoor. De minister werd daar ontvangen door Gouverneur Emile Roemer en Gedeputeerde Madeleine van Toorenburg namens de provincie Limburg. Roel Wever (voorzitter van Stadsregio Parkstad Limburg en burgemeester van Heerlen) en Richard de Boer (portefeuillehouder Regio Deal van de Stadsregio Parkstad en burgemeester van Landgraaf) gaven een introductie over de opgaven en kansen die er liggen in de regio Parkstad en de aanpak die via o.a. de Regio Deal Parkstad Limburg vorm wordt gegeven. Hierbij werd door Peter Bertholet (directeur / secretaris van de Stadsregio Parkstad) speciaal de inzet op kansen van grensoverschrijdende samenwerking en door Alex Schiffelers (namens de Bestuurscommissie van Stadsregio Parkstad – Sociaal Economische Structuurversterking en wethouder in Landgraaf) de regio deal projecten Gezonde basisschool van de toekomst en Verlengde schooldag toegelicht.

De minister benadrukte dat het belangrijk is om van elkaar over en weer te leren en de geleerde lessen vanuit de Regio Deal tot nu, mee te nemen in een voorstel voor een vervolg op de Regio Deal.

Daarna ging het gezelschap per fiets van het grensoverschrijdende e-bike deelsysteem van Velocity Limburg richting Auroraflat. Daar sprak Ron Meyer (Directeur Nationaal Programma Heerlen Noord) met de minister over de aanpak van achterstanden in Heerlen Noord in het algemeen en met Marty van Dam (Directeur Mens en Maatschappij van Woningcorporatie Wonen Limburg) in het bijzonder over de acties die via de Regio Deal Parkstad in en rond de Auroraflat zijn ingezet.

Aansluitend bezocht de minister Basisschool De Horizon, pilotschool voor de verlengde schooldag. Hierover sprak zij onder meer met Nicole van Wolven van het College van Bestuur van  Scholenstichting Innovo en de schooldirecteur Roel van de Bosch.

Vervolgens gingen minister Hanke Bruins-Slot met Emile Roemer en Madeleine van Toorenburg als onderdeel van het werkbezoek nog door naar de gemeenten Gulpen-Wittem en Maastricht.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube