Colleges van B&W van Parkstad samen als Stadsregio in Amsterdam

Zita Pels, wethouder in Amsterdam heet Roel Wever welkom

Op 22 en 23 september waren de Colleges van B&W van de zeven Parkstadgemeenten in Amsterdam om elkaar beter te leren kennen én om te leren over hoe een overgang naar een circulaire economie sturing en invulling kan krijgen.

Kennismaken met en leren van elkaar

Na de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar zijn in alle gemeenten nieuwe coalities gevormd en nieuwe wethouders aangetreden. Deze College Regiodagen stonden daarom ook in te teken van ‘elkaar leren kennen’. Belangrijk omdat zij als Colleges van B&W de komende jaren samen het beleid in Parkstad bepalen en uitvoeren.

Naar een circulaire economie

Het overgaan op een (meer) circulaire economie is nodig om ook straks een leefbare en vitale regio te blijven. ‘Circulair gaan’ betekent onder meer dat we afval gaan zien en inzetten als grondstof en dat we slimmer gaan produceren en consumeren waardoor we (natuurlijke) grondstoffen behouden. Hierdoor zal de CO2 uitstoot sterk verminderen en kunnen we voldoen aan de hiervoor nationaal gestelde doelen. Door het verwerken van afval tot nieuwe grondstoffen én meer aandacht voor levensduur en mogelijkheid tot reparatie van apparaten wordt tegelijkertijd meer werkgelegenheid gecreëerd. Dit helpt ook om de ambitie om als Parkstad in 2040 energieneutraal te zijn te realiseren. Vanuit Parkstad is het doel gesteld om in 2050 een circulaire regio te zijn. Dat is goed voor de economie, de natuur én de inwoners van Parkstad. Een aansprekend voorbeeld in Parkstad van circulaire economie in Parkstad is het project SuperLocal in Kerkrade waar van het bouwafval van gesloopte flats een buurt met nieuwe woningen is gemaakt.

Amsterdam is koploper in circulaire economie

De gemeente Amsterdam loopt in Nederland voorop als het gaat om het overgaan naar een circulaire economie. Het thema is breed en structureel in stadsontwikkelings- en beleidsprogramma’s opgenomen. Om inspiratie op te doen voor eigen lokale en regionale circulaire beleidsontwikkeling bezochten de burgemeesters en wethouders een aantal projecten waar ook , presentaties en workshops werden gegeven, op verschillende locaties in Amsterdam.

Bezochte locaties in Amsterdam

Buiksloterham Circulair, winnaar van de SKG Award 2022 voor duurzame gebiedsontwikkeling met daarin onder meer een wandeling langs de wereldberoemde drijvende wijk ‘Schoon Schip’.

Level 5, social enterprise en leerbedrijf dat duurzame arbeidsplaatsen realiseert met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in het Westelijk Havengebied van Amsterdam, met een focus op de bouw en in de toekomst ook in andere branches.

Amstel III, een bedrijventerrein dat de komende decennia grootschalig wordt ontwikkeld. De gemeente Amsterdam doet dat samen met ontwikkelaar Wooden City volgens principes van de donut om het gebied straks duurzaam, economisch rendabel, en inclusief te laten zijn en bijdraagt aan lokale economische en sociale structuren.

Green Light District, een initiatief in het Wallengebied in Amsterdam dat samen met ondernemers, bewoners, en bezoekers aan de slag is met de verduurzaming van het oudste stukje van Amsterdam.

het Marineterrein waar de komende jaren veel ontwikkeld wordt waarbij innovatie, duurzaamheid en circulariteit sleutelbegrippen zijn.

 

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube