Parkstadgemeenten slaan handen ineen voor een veilige en gezonde schoolomgeving.

Gelijke kansen voor alle opgroeiende kinderen in Parkstad

De Parkstadgemeenten bundelen de krachten met tientallen partners uit het onderwijs, de kinderopvang, zorg- en kennisinstellingen, én met ouders. We slaan de handen ineen voor een veilige en gezonde schoolomgeving voor alle kinderen in Parkstad. 

Ambitiedocument
Een gezonde en veilige schoolomgeving gaat over de kansen van kinderen op gezondheid, succes, geluk en liefde in het leven. De krachtenbundeling is nodig omdat hier nog te veel kinderen opgroeien waarvoor het uitzicht op een goede gezondheid en onderwijs dat hen in staat stelt hun talenten optimaal te benutten, onvoldoende aanwezig is. Dit staat in het ‘Ambitiedocument onderwijs en kindontwikkeling Parkstad’, dat tot stand is gekomen dankzij de input van tientallen partners en ouders. Het ambitiedocument is een van de bouwstenen van het voorstel Regio Deal Parkstad 2023-2025 dat de regio in november aanbiedt aan het Rijk om samen te investeren in de brede welvaart in de regio.

De regionale visie in één oogopslag

Lees hier het bijbehorende persbericht.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube