Parkstad vraagt € 40 miljoen aan Rijk voor vervolg Regio Deal.

Achterstanden aanpakken, kansen benutten!

Er is sprake van nieuwe trots, kracht en ondernemerschap in de wijken en buurten van Parkstad. De bevolkingsdaling vlakt af en meer economische dynamiek zorgt voor kansen. Ook over de landsgrens heen. Dat is mede het resultaat van impulsen die via de grote ontwikkelprogramma’s IBA Parkstad en de Regio Deal Parkstad Limburg de afgelopen jaren in de regio zijn uitgevoerd. Evengoed zijn de opgaven op het gebied van brede welvaart in Parkstad nog steeds onveranderd groot.

Met de Regio Deal die dit jaar eindigt, zijn projecten gestart die op termijn het verschil moeten maken; in gezondheid, arbeidsdeelname, kansengelijkheid voor schoolgaande kinderen, wonen, leefbaarheid, veiligheid en voorzieningen. Het is van groot belang de, met de Regio Deal ingezette lijn voort te zetten om daarmee een trendbreuk te realiseren in de overerving van gestapelde en met elkaar samenhangende problematiek waar zo’n 100.0000 inwoners van de regio mee te maken hebben. Zodanig dat op termijn de inwoners van Parkstad die hiermee kampen, vanuit nieuw verworven veerkracht en vertrouwen in staat zijn meer regie op hun eigen leven te nemen waarmee ook hun ervaren brede welvaart op een niveau komt dat vergelijkbaar is met het gemiddelde in Nederland. Tegelijkertijd worden via de Regio Deal investeringen, die gedaan moeten worden op het gebied van energie, klimaat, circulaire economie en natuur aangejaagd.

Daarom doet Stadsregio Parkstad Limburg vanuit de zeven samenwerkende gemeenten in de regio een voorstel aan het Rijk voor het maximaal beschikbare bedrag van € 40 miljoen. Vanuit de regio wordt minimaal eenzelfde bijdrage geleverd. Ook door Centraal Westelijk Zuid Limburg (Maastricht/Heuvelland/Oostelijke Mijnstreek) is een aanvraag voor een Regio Deal gedaan. Beide aanvragen werden tijdens een bijeenkomst met de pers toegelicht.

Lees het volledige bericht

Bericht op L1 / 1Limburg:

Het volledige bericht uit Dagblad De Limburger:

 

 

Aanvraag Regio Deal Parkstad Limburg 2023-2025

Bijlagen bij aanvraag Regio Deal Parkstad Limburg 2023-2025

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube