Regio Deal Parkstad Limburg 2023-2025 – De kernpunten en -cijfers van de propositie aan het Rijk in één overzicht.

Op 14 november heeft Stadsregio Parkstad Limburg namens de 7 Parkstadgemeenten een aanvraag ingediend voor een ‘Regio Deal Parkstad Limburg 2023-2025’ bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiermee zetten we in op het vervolgen van de ingezette aanpak via de huidige, dit jaar aflopende Regio Deal. Een aanpak die zich kenmerkt door een gebiedsgerichte aanpak van achterstanden én het benutten van kansen, ook over de landsgrens heen. De kernpunten van de aanpak en achterliggende cijfers zijn in één overzicht samengevat. Dit overzicht bekijken of downloaden: Propositie Regio Deal Parkstad 2023-2025 in één overzicht

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube