Belangrijke rol voor Streetwise in het versterken van winkelgebieden in Parkstad.

De bestuurscommissie Economie en Toerisme van Stadsregio Parkstad Limburg zet ook in 2023 onverminderd in op het versterken en toekomstbestendig maken van winkelgebieden in de regio via de inzet van Stichting Streetwise.

Met dit besluit laten de gemeenten zien dat zij vertrouwen hebben in de aanpak van Streetwise en dit voortzetten in 2023. Deze aanpak leidt tot nieuwe dynamiek, bijkomende investeringen en vitaliteit in de winkelclusters. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Er ontstaat nieuw en meer gevarieerd aanbod én de leegstand neemt af, dat een belangrijke impuls is voor de leefbaarheid in centra in wijken en kernen.

Lees het hele bericht: Persbericht Streetwise

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube