Conferentie Onderwijs & Kindontwikkeling

Op donderdag 1 februari waren we met circa 70 personen te gast bij de BovenGrondse Vakschool in Heerlen waar de Stadsregio de conferentie Onderwijs & Kindontwikkeling in Parkstad organiseerde. Op initiatief van de wethouders Onderwijs gingen we in gesprek met experts en overheden over ieders bijdrage aan de gezonde en kansrijke ontwikkeling van alle kinderen in Parkstad. Jordy Clemens, voorzitter van de regionale Bestuurscommissie Sociaal Economische Structuurversterking (SES) en wethouder Onderwijs van Heerlen, hield een gloedvol openingsbetoog. Goed onderwijs gaat over de kansen van kinderen op gezondheid, succes, geluk en liefde in het leven. Kansen waarop ieder kind recht heeft en waarvoor de gemeentes staan. Hij deed de oproep om vanaf vandaag vooral zelf een extra stap te zetten en, ieder vanuit zijn eigen rol en plek, te denken in mogelijkheden zodat straks alle kinderen in Parkstad dezelfde kansen hebben om hun dromen na te jagen.

Er zijn in de regio 6 hoofdopgaven benoemd die elk in 3 minuten bevlogen werden gepitcht. Daarbij werd het belang en de impact van Voor- en Vroegschoolse Educatie benadrukt door Ysbrand Jepma. Met als kernboodschap: investeren in de ontwikkeling van het jonge kind betaalt zich dubbel en dwars terug, “the first years last for ever”. In een geanimeerd gesprek kwamen ook de ervaringsdeskundigen – kinderen, ouders en schoolleiders- zelf aan het woord over hoe zij de inzet op gezonde voeding en bewegen op de basisschool ervaren en wat de effecten daarvan zijn. Hierin werd heel concreet hoe groot het probleem van bewegingsarmoede is en welke invloed dat heeft op het zelfvertrouwen en de sociale contacten op school. Maar ook hoe flexibel kinderen zijn in het aanpassen van hun gewoonten en gedrag, “Biedt aan wat lekker en leuk is, en kinderen staan er voor open om mee te doen!”

Met deze boodschappen op zak gingen de deelnemers samen aan de slag om de eerste stap te maken van ambities naar acties met impact. Dankzij de goede voorbereiding en begeleiding door bureau Outwards en de gesprekleiding door Simone van Trier een energieke en succesvolle bijeenkomst die de opmaat is voor het vervolg. Stadsregio Parkstad neemt het initiatief om de route voor het vervolg uit te stippelen en samen met de onderwijs & kindpartners de komende tijd op elk van de 6 hoofdopgaves tot acties met impact te komen.

 
 
 
 
 
 

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube