Studenten van RWTH Aachen aan de slag met ‘Een nieuwe toekomst voor Heerlen-Noord.’

Het afgelopen semester werkten 35 studenten van het internationale Masterprogramma ‘Transforming City Regions’ van de technische universiteit RWTH Aachen aan stedenbouwkundige toekomstvisies voor Heerlen-Noord. In samenwerking met Parkstad Limburg en Nationaal Programma Heerlen-Noord werden strategieën ontwikkeld voor een duurzaam, gezond en sociaal-economisch sterk stadsdeel Heerlen-Noord dat 56.000 inwoners telt. De resultaten zijn op 17 februari gepresenteerd een een select publiek. Ze worden op een later tijdstip door de RWTH Aachen in Heerlen geëxposeerd. Het project is onderdeel van het versterken van de grensoverschrijdende samenwerking vanuit Parkstad die via de Regio Deal Parkstad Limburg invulling krijgt. Dit past naadloos in het voornemen om het Masterprogramma ‘Transforming City Regions’ van de RWTH Aachen ook een fysieke vestiging in Heerlen te geven.

Prof. Christa Reicher – haar leerstoel voor stedenbouw verwierf recentelijk het befaamde UNESCO predicaat – over het initiatief:

“Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van cultureel erfgoed speelt een belangrijke rol in ons programma. Heerlen-Noord – pal over de grens naast onze thuisbasis in Aken – zit in ons vizier als het gaat om regionale planning en ontwerp .”

Nicole Maurer, architect/stedenbouwkundige en docent van het Masterprogramma ‘Transforming City Regions’ is enthousiast over het project Heerlen-Noord:

“Het was zo leuk om een internationale groep van studenten uit onder andere Japan, India, Turkije en Mexico het gebied Heerlen-Noord te laten onderzoeken. Met letterlijk ‘een blik van buiten’ maakten zij vergelijkingen tussen de steden waar ze zelf vandaan komen en Heerlen Noord, zagen zij nieuwe kansen voor het gebied en ontwikkelden zij een achttal ruimtelijke visies voor de toekomst.”


Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube