Zuid-Limburg krijgt met twee Regio Deals 45 miljoen euro van het Rijk om te investeren in brede welvaart.

Vrijdag 17 februari heeft het Ministerie van BZK bekend gemaakt dat 14 aanvragen voor Regio Deals zijn gehonoreerd voor in totaal 284 miljoen euro. Daarbij zijn de Regio Deal Centraal-Westelijk Zuid Limburg – Maastricht-Sittard-Heuvelland (20 miljoen euro) en de Regio Deal Parkstad Limburg (25 miljoen euro). Samen biedt dit een grote kans om de transformatie van het zuidelijkste deel van Nederland een enorme impuls te geven, zowel op het gebied van leefbaarheid, economie als verduurzaming. Beide regio’s hebben in samenwerking hun deal ingediend bij het Rijk.

“Dit is geweldig goed nieuws. We zijn als Zuid-Limburg in staat gebleken de handen ineen te slaan; om ons in Den Haag als eenheid te presenteren. Dat is eerder nog nooit op deze manier gebeurd. De toekenning van het geld is een bevestiging dat het kabinet de kracht van onze Zuid-Limburgse samenwerking erkent”, zo laten burgemeester Roel Wever, voorzitter van Stadsregio Parkstad en burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht in een gezamenlijke reactie weten.

Richard de Boer, burgemeester van Landgraaf en vice-voorzitter van de Stadsregio Parkstad: “Wat een geweldig nieuws dat Parkstad wéér geselecteerd is voor een Regio Deal. Dat zegt ook iets over onze aanpak. De eerste Regio Deal uit 2019 die in december 2022 afliep, heeft ons al veel gebracht, maar we zijn nog lang niet klaar. Het Rijk erkent dit met een tweede Regio Deal en met deze nieuwe Regio Deal wordt dit langjarig partnerschap tussen Parkstad en de Rijksoverheid nog meer kracht bijgezet. Met deze extra impuls kunnen we onze succesvolle regionale aanpak gelukkig doorzetten.’’

Hiermee kan Parkstad verder met het, met de eerdere Regio Deal Parkstad Limburg 2019-2022, ingezette programma dat enerzijds inzet op het inlopen van de achterstand in brede welvaart ten opzichte van het nationaal gemiddelde en anderzijds op het verder versterken van de economie.

Lees het volledige bericht: 25 miljoen euro voor Regio Deal Parkstad Limburg 2023-2025

Het voorstel aan het Rijk: Kernpunten en -cijfers Regio Deal Parkstad Limburg 2023-2025

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube