Workshop Aken-Parkstad – samen toekomst vormgeven

Op 19 april 2023 vond er een mooie bijeenkomst plaats in het centrum van Heerlen. Bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van de Stad en Städteregion Aken, Stadsregio Parkstad, Herzogenrath, Heerlen en Kerkrade kwamen bijeen om met elkaar het gesprek aan te gaan, ervaringen uit te wisselen en ideeën te ontwikkelen die bijdragen aan een grensoverstijgend daily urban system.

Het doel van de bijeenkomst was om de samenwerking aan weerszijden van de grens te versterken door bij beleidsontwikkeling en – uitvoering het verkennen van kansen door een grensoverstijgende aanpak structureel onderdeel te laten zijn van het dagelijks werk. Dit kreeg invulling door rondom de thema’s mobiliteit, wonen en volkshuisvesting, circulaire economie, cultuur en energie kennis en ervaringen uit te wisselen. Veel van de vraagstukken die spelen zijn aan beide kanten van de grens actueel. Doordat er sprake is van andere (bestuurlijke) organisatiestructuren worden de uitdagingen aan weerszijden van de grens soms verschillend aangevlogen. Juist hier liggen vaak kansen om van elkaar te leren én te verkennen hoe op elkaar afgestemd beleid kan leiden tot een meer duurzame en effectieve aanpak.

De workshop is een initiatief van de Akense wethouder Frauke Burgdorff en de directeur van Parkstad Limburg Peter Bertholet en vond plaats in het voormalige IBA-gebouw, dat binnenkort zal functioneren als New Regional Bauhaus, een internationale kennis- en studiehub van onder andere de RWTH Aken, Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool.

Wethouder Frauke Burgdorff was blij met de bijeenkomst en de uitkomsten: “Deze bijeenkomst heeft laten zien dat er veel potentieel is voor samenwerking tussen onze regio’s. Door kennis en ervaring te delen kunnen we gezamenlijk werken aan een duurzame toekomst voor onze regio’s. We gaan dan ook graag door met deze workshops.”

Directeur van Parkstad Limburg Peter Bertholet voegde daaraan toe: “Goede samenwerking begint met het leren kennen van elkaar en elkaars uitdagingen. Je komt er al gauw achter dat de problematiek bij ons vaak niet veel verschilt dan die bij onze buren. Het is dan ook logisch dat we elkaar helpen in het vinden van de juiste oplossingen. Een workshop als deze laat zien dat er veel kennis en expertise aanwezig is in onze grensregio. Door deze samen te brengen kunnen we gezamenlijk werken aan oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst.” 

 

 
 
 

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube