P&C producten

 Nulmeting Regio Deal ParkstadDocument - 22 juni 2022 AB 20210707 Vastgestelde Jaarstukken 2020 plus controleverklaringDocument - 7 juli 2021 AB 20200721 Vastgestelde Jaarstukken 2019 plus controleverklaringDocument - 21 juli 2020 Het jaar 2018 in één oogopslagDocument - 9 oktober 2019 AB 20190703 Vastgesteld – Begroting PL 2020 en meerjarenramingenDocument - 3 juli 2019 Jaarrekening 2018Document - 3 juli 2019 Jaarverslag 2018Document - 3 juli 2019 AB 20180704 Begroting 2019 -vastgesteld-Document - 18 juli 2018 Jaarstukken 2017 – Deel 2 JaarrekeningDocument - 4 juli 2018 Jaarstukken 2017 – Deel 1 JaarverslagDocument - 4 juli 2018 Bestuursrapportage 2017Document - 11 oktober 2017 Begroting 2018 en Meerjarenramingen 2019-2021Document - 12 juli 2017 Jaarstukken 2016, deel 2: Jaarrekening 2016Document - 12 juli 2017 Jaarstukken 2016, deel 1: Jaarverslag 2016Document - 12 juli 2017 Jaarplan 2017Document - 1 februari 2017 Gewijzigde gemeenschappelijke regelingDocument - 1 januari 2017 Bestuursrapportage 2016, incl. 2e begrotingswijzigingDocument - 12 oktober 2016 Jaarverslag 2015 – deel 2: jaarrekeningDocument - 15 juni 2016 Jaarverslag 2015 – deel 1: verslagDocument - 15 juni 2016 Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020Document - 15 juni 2016 Begroting 2017Document - 15 juni 2016 Jaarplan 2016Document - 6 april 2016 Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Stadsregio ParkstadDocument - 6 januari 2016 Bestuursrapportage 2015 DBDocument - 21 oktober 2015 Jaarverslag 2014Document - 24 juni 2015 Begroting 2016Document - 24 juni 2015 Jaarplan 2015Document - 14 januari 2015