1. Brede welvaart: dé gemeenschappelijke taal voor gebiedsgerichte aanpakken

Zowel in de media als de politiek groeit de aandacht voor de opstapeling van opgaven in kwetsbare wijken en buurten, waar inwoners kampen met werkloosheid, schulden, criminaliteit en kansenongelijkheid in onderwijs en gezondheid. Steeds vaker keren bewoners zich af van instituties en soms lonkt al op jonge leeftijd de verleiding van illegaliteit en (ondermijnende) criminaliteit. De coronacrisis bracht de ongelijkheid nog scherper in beeld: eenzaamheid, armoede, werkloosheid en schulden. Het is de dagelijkse praktijk van kwetsbare huishoudens en groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Met andere woorden: de brede welvaart lijkt ongelijk verdeeld over buurten. Gemeenten staan – samen met woningcorporaties, politie en justitie, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen én bewoners – voor de uitdaging om vorm en inhoud te geven aan de domein overstijgende wijkaanpak. Interessant daarin is de graag hoe de groeiende tweedeling en segregatie tussen wijken en binnen steden kan worden teruggedrongen en er weer meer gelijke kansen ontstaan voor alle bewoners. En kan het brede welvaartsconcept worden gebruikt als kader en dienen als gemeenschappelijke taal? In deze sessie verkennen we met behulp van het brede welvaartsconcept de thema’s wonen, gezondheid en energie voor enkele gebieden in Amsterdam, Heerlen, Eemsdelta en Sluis.

Klik hier voor de tijdens de sessie vertoonde presentaties: 1. Sessie Gebiedsgerichte Domeinoverstijgende Aanpakken en Brede Welvaart – Heerlen 13 mei 2022 en 1a. Presentatie Brede welvaart als gemeenschappelijke taal voor gebiedsgerichte aanpakken – Parkstad Limburg_compressed en 1b. Brede welvaart en gezondheid – Pharos_compressed

Van deze sessie is (nog) geen verslag