4. Brede Welvaart in de regio vanuit economisch perspectief

(Otto Raspe, RaboResearch & Astrid Boeijen, Brightlands Smart Services Campus
Tussen regio’s bestaan aanzienlijke verschillen in brede welvaart. Daarom heeft elke regio zijn eigen opgaven. One-size-fits-all-beleid werkt niet; maatwerk is nodig. Met Otto Raspe, hoofd RaboResearch, verkennen we de regionale economische verschillen en hoe die leiden tot andere opgaven op het vlak van brede welvaart. Ook kijken we hoe vanuit de economie bijgedragen kan worden aan het verbeteren van de brede welvaart in een regio. Astrid Boeijen, directeur Brightlands Smart Services Campus, licht toe hoe vanuit een ecosysteem van bedrijven op het vlak van smart services en AI kan worden bijgedragen aan het verbeteren van de brede welvaart in de regio Parkstad.