7. Brede Welvaart in Regionaal Beleid: Keuzes en de regionale opgave

Bredewelvaartsbeleid vraagt om breed beschouwen van hoe het gaat met de inwoners van een regio en vervolgens prioriteren in een beleidsopgave. Bredewelvaartsbeleid staat niet gelijk aan een brede opgave en een brede aanpak. In deze workshop gaan we inventariseren wat een regionale bredewelvaartsbeleidsopgave voor jou regio zou kunnen zijn. De vragen die centraal staan zijn: Wat is de staat van de brede welvaart in Nederlandse gemeenten? Waar geef je prioriteit aan gegeven deze staat van de brede welvaart in de regio? En met wie werk je dan samen en met welk doel?