7. Brede Welvaart in Regionaal Beleid: Keuzes en de regionale opgave

Bredewelvaartsbeleid vraagt om breed beschouwen van hoe het gaat met de inwoners van een regio en vervolgens prioriteren in een beleidsopgave. Bredewelvaartsbeleid staat niet gelijk aan een brede opgave en een brede aanpak. In deze workshop gaan we inventariseren wat een regionale bredewelvaartsbeleidsopgave voor jou regio zou kunnen zijn. De vragen die centraal staan zijn: Wat is de staat van de brede welvaart in Nederlandse gemeenten? Waar geef je prioriteit aan gegeven deze staat van de brede welvaart in de regio? En met wie werk je dan samen en met welk doel?

VERSLAG: THEMASESSIE 7 BREDE WELVAART IN REGIONAAL BELEID: KEUZES EN DE REGIONALE OPGAVE

De welvaart in Nederland is ongelijk verdeeld, soms met grote verschillen tussen grote, bruisende steden en het landelijk gebied. Tijdens een korte workshop gingen deelnemers van deze themasessie in groepen kritisch nadenken over dit probleem. Waarom blijft de brede welvaart in één regio achter op die van andere regio’s? Aan de deelnemers de taak om scherp te krijgen hoe je in de praktijk de verschillende aspecten van brede welvaart in beeld kunt krijgen.

Belangrijke les

Aan de hand van gezamenlijke doelen en bijpassende beleidsopties, stonden de groepen in een brede beschouwing stil bij de positieve én negatieve neveneffecten van de gekozen beleidsoptie op andere brede welvaartsaspecten of de welvaart in andere gemeenten. Een belangrijke les die voortkwam uit de themasessie, is dat de samenhang tussen gemeenten in een gelijkvormig gebied (bijvoorbeeld qua kenmerken, belangen van inwoners) belangrijk is om de welvaart in het gebied te verhogen. Daarbij is samenwerking belangrijk, om optimaal gebruik te maken van elkaars sterke kanten en onwenselijke neveneffecten te voorkomen.

Klik hier voor de presentatie zoals vertoond tijdens de sessie: 7. Workshop Brede Welvaart in Regionaal Beleid – de opgave en keuzes