3. Burgerbetrokkenheid

Community Wealth Building door Stichting Commons Network
Tijdens deze themasessie kijken we, begeleid door Thomas de Groot van Stichting Commons Network, naar de methode ‘community wealth building’ zoals die in Amerika en het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt en naar de resultaten van 3 pilots met deze werkwijze in Amsterdam. We onderzoeken met elkaar of deze aanpak geschikt is om brede welvaart op te bouwen, en hoe dat er in de praktijk uitziet. Biedt community wealth building een kompas om een gemeenschapseconomie op te bouwen? En wat is dan de rol van verschillende overheden om dit aan te jagen?