3. Burgerbetrokkenheid

Community Wealth Building door Stichting Commons Network
Tijdens deze themasessie kijken we, begeleid door Thomas de Groot van Stichting Commons Network, naar de methode ‘community wealth building’ zoals die in Amerika en het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt en naar de resultaten van 3 pilots met deze werkwijze in Amsterdam. We onderzoeken met elkaar of deze aanpak geschikt is om brede welvaart op te bouwen, en hoe dat er in de praktijk uitziet. Biedt community wealth building een kompas om een gemeenschapseconomie op te bouwen? En wat is dan de rol van verschillende overheden om dit aan te jagen?

 

VERSLAG     THEMASESSIE 3 BURGERBETROKKENHEID

Stichting Commons Network houdt zich op diverse plekken in Nederland bezig met het ontwikkelen van gemeenschapseconomie. Dit is een vorm van een democratische én lokale economie (WijkWelvaartsWerk, ook wel Community Wealth Building). Het is hierbij belangrijk dat de overheid de belemmeringen weghaalt en ruimte creëert voor het ontstaan hiervan. In Amsterdam hebben al enkele pilots plaatsgevonden met WijkWelvaartsWerk. Tijdens de themasessie ‘Burgerbetrokkenheid’ werd de groep deelnemers geïnformeerd over deze manier van samenwerken. Ook werd besproken hoe WijkWelvaartsWerk in Heerlen toegepast kan worden.

WijkWelvaartsWerk in een notendop

Niet de overheid of de professionals staan centraal bij deze manier van werken, maar de wijk zelf. Om WijkWelvaartsWerk te realiseren, is een team nodig van wijkambtenaren en actieve bewoners. Daarnaast is er tijd én ruimte nodig voor het echte gesprek: het in kaart brengen van het echte probleem. Zodra dit deel staat, is het tijd voor het organiseren van sessies waarin de dromen en plannen van de buurt worden uitgewerkt. Zo wordt de wijk geïnspireerd en geïnformeerd over nieuwe manieren van samenwerken. Denk aan de komst van ziekenhuizen, woningcorporaties of voetbalstadiums. Deze organisaties willen zich inzetten voor lokale inhuur en inkoop en zo de lokale economie bevorderen.

De belangrijkste en laatste stap is het nadenken over het verduurzamen van de bedachte plannen. Hier is een vaste plek in de wijk voor nodig, waar mensen samenkomen om te werken aan de economie van de wijk. Daar is natuurlijk structurele financiële ondersteuning voor nodig, maar ook een bestuursstructuur.

Klik hier voor de presentatie Burgerbetrokkenheid: 3. cwbbredewelvaartpresentatie13meifinalversion_compressed