13. City Deal Energieke Wijken

Nederland staat voor een stevige opgave om de doelen en afspraken uit het klimaatakkoord te realiseren. Hiervoor is het nodig om anders om te gaan met energie en grondstoffen. Zo zullen er de komende 30 jaar ruim 7 miljoen woningen ‘van het aardgas af’ gaan. De energietransitie is echter niet de enige opgave in wijken. Zeker in kwetsbare wijken spelen ook andere opgaven, zoals schuldenproblematiek, werkloosheid en onveiligheid. In deze bijeenkomst wordt vanuit de City Deal Energieke wijken bekeken hoe verschillende opgaven niet concurreren, maar deze met elkaar duurzaam en sociaal te verbinden.

VERSLAG: THEMASESSIE 13 CITY DEAL ENERGIEKE WIJKEN

In de City Deal, in 2015 gestart als programma, werken steden, maatschappelijke partners en de Rijksoverheid samen aan de bevordering van groei, leefbaarheid en innovatie in Nederlandse en Europese steden. Belangrijke producten zijn bijvoorbeeld 27 City Deals, de Dag van de Stad en een Community of Practice. Binnen de City Deal worden bij voorkeur ingewikkelde domein-overstijgende vraagstukken aan elkaar geknoopt.

Energieke wijken

In september 2020 is begonnen met een verkenning naar een City Deal ‘Energieke wijken, duurzaam en sociaal’. Na een korte introductie door Henk-Jan Bierling (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijkrelaties), neemt Regien van Adrichem (Platform31) deelnemers aan de deelsessie mee in het ontstaan en het doel van deze City Deal. Hier werken tien steden, drie departementen, drie woningcorporaties én Platform31 samen om mensen in de wijken op weg te helpen in de energietransitie en de woonsituatie te verbeteren. Ger Verstegen (Wonen Limburg) neemt gemeente Weert als een concreet voorbeeld van de bijzondere samenwerking in de gebiedsontwikkeling binnen de wijk Keent Moesel Centraal, waarin diverse partijen vanuit de eigen organisatie en opgave in één pand met elkaar samenwerken om in de wijk aan de slag te gaan.

Klik hier voor de tijdens de sessie vertoonde presentatie: 13. Presentatie 13 mei Brede welvaartsconferentie def