Brede Welvaart Conferentie 13 mei 2022

Stadsregio Parkstad Limburg én gemeente Heerlen (i.s.m. de stedenbandgemeenten Amsterdam, Eemsdelta en Sluis) organiseren op 13 mei 2022 een conferentie speciaal voor bestuurders, directeuren en professionals werkzaam binnen het thema Brede Welvaart

Waarom een conferentie over Brede Welvaart?

Brede welvaart is een relatief nieuw begrip en een bredere benadering om te kijken naar de ontwikkeling van een gebied, dan de economische invalshoek waarbij alléén gekeken wordt naar de bijdrage die wordt geleverd aan het bruto nationaal product. Het gaat in essentie over de kwaliteit van leven. Naast materiële welvaart gaat het ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid.

Doelen
Hoofddoel
De conferentie heeft nadrukkelijk het doel om het thema ‘Brede Welvaart’ verder op de kaart te zetten, en het thema te positioneren in de uitwerking van het nog verse Regeerakkoord én na de recente gemeentelijke verkiezingen: Wat is er (regionaal/lokaal) nodig voor een brede welvaartsagenda? Welke ideeën bestaan er voor gebiedsgericht beleid? Hoe gaan we verder met de Regio Deals? Hoe worden de Stedelijke Vernieuwingsgebieden verder vormgegeven?

Subdoelen
Op de conferentie agenderen we de ‘Brede Welvaarts-opgave’ die er in veel gebieden in Nederland is en verkennen we oplossingsrichtingen, onder meer door het uitwisselen van ‘best practices’.  En het is de gelegenheid om coalities tussen steden en regio’s in Nederland te smeden – zoals de uitnodigende stedenbandgemeenten maar ook de gebieden met een ‘Nationaal Programma’ zoals Noordoost Groningen en Rotterdam Zuiden – te onderhouden én om aandacht te vragen voor langdurig commitment van het Rijk.


Programma
09:00-10:00 uur: Inloop

10.00-12.00 uur: Plenair gedeelte
• Opening Roel Wever (burgemeester Heerlen en voorzitter Stadsregio Parkstad Limburg) met Femke Halsema (Burgemeester Amsterdam), Ben Visser (Burgemeester Eemsdelta) en Marga Vermue (Burgemeester Sluis)

• Inleiding door moderator Lodewijk Asscher
• Keynotes door Hans Mommaas (Directeur PBL) / Josse de Voogd (Onderzoeker, publicist) / Caspar van den Berg (Hoogleraar bestuurskunde)
• Podiumgesprek met Femke Halsema / Roel Wever / Annelies Kroeskamp (Directeur Bestuur Financiën en Regio’s van het Ministerie van BZK) onder leiding van Lodewijk Asscher


13.30-15.30 uur: Themasessies
Enkele themasessies:
• Stedelijke vernieuwingsgebieden / Manifestwijken
• Brede Welvaart in gebiedsgerichte aanpak (Platform31)
• Digitalisering / data gedreven aanpak
• Grens- en krimpregio’s
• Brede Welvaart in Regionaal Beleid (PBL)
• Kansengelijkheid (Rijke Schooldag)
• Brede Welvaart in regio vanuit een Economisch Perspectief (Otto Raspe)
12.00-13.30 uur: Netwerklunch als separaat bestuurlijk gedeelte met thematische lunchtafels
15.30-17.00 uur: Borrel inclusief afsluiting. Lodewijk Asscher blikt samen met aantal personen terug op de dag

De conferentie vindt plaats in de Brightlands Smart Services Campus, Smedestraat 2, 6411 CR Heerlen.

Klik hier voor informatie over route en parkeren (Q-Park ’t Loon)

Themasessies

Voor meer informatie klik hieronder op de gekozen deelsessie link

 

Moderator Lodewijk Asscher

Speaker Josse de Voogd

Speaker Caspar van den Berg

Speaker Hans Mommaas

Stadsregio Parkstad Limburg en de gemeente Heerlen organiseren de Brede Welvaart conferentie samen met gemeente Amsterdam, gemeente Eemsdelta en gemeente Sluis. U wordt dan ook uitgenodigd door:

 

Burgemeester Roel Wever

Roel Wever
Burgemeester van Heerlen en voorzitter Stadsregio Parkstad Limburg

Femke Halsema
Burgemeester van Amsterdam

Ben Visser
Burgemeester van Eemsdelta

Marga Vermue
Burgemeester van Sluis