8. Data gedreven aanpak: Armoede en Schulden

Mensen die in armoede of schulden leven, lopen vaak tegen stigmatisering en onbegrip voor de situatie waarin ze leven aan. Niet alleen in menselijke interacties, maar ook in het beleid dat is opgezet. Hoe kun je ervoor zorgen dat beleidsmakers zich beter kunnen inleven in mensen die in armoede leven? Kan Virtual Reality (VR) hier een bijdrage aan leveren? In deze sessie wordt een demonstratie gegeven van een VR-ervaring, waarin je ervaart hoe het is om dakloos te worden. Daarna gaan we in gesprek over of en hoe dit ingezet kan worden voor beleid. Wat is de toegevoegde waarde van deze techniek? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat zijn de valkuilen? Hoe kan het op een ethisch verantwoorde manier ontwikkeld worden?