11. Urban Living labs as an infra structure for urban vitality and social inclusion: 3 cases from South Limburg

Urban Living labs (session is in English)
Urban Living Labs (ULLs) have become a popular instrument for finding solutions to urban challenges faced by cities and communities. Smart Urban redesign research center at Zuyd University of applied sciences developed a model for urban living labs based on quadruple Helix and interdisciplinary research for South Limburg. Engaging more 2000 students from 12 disciplines in diverse vulnerable neighborhoods in Heerlen, Maastricht and Geleen Zuid who developed a number of interesting interventions (physical/spatial, circular, social and cultural) that were tested in these neighborhoods that aim at improving life quality , vitality and social inclusion. The main conclusions of this action/experimental research is that; context matters (shrinkage, ageing, poverty…etc) and is the main indicator of developing any urban development strategies and actions. The other conclusion is engaging local community and stakeholders in these process from the very start in co-creation is a crucial to the success of any urban development actions.
Lecture by: Prof. dr.Nurhan Abujidi (Associate professor – Lector) Chair Smart Urban ReDesing research center (SURD) Smart Living center of expertise – Zuyd Hogeschool

VERSLAG:

THEMASESSIE 11 DATA GEDREVEN AANPAK: BURGERPARTICIPATIE – LIVING URBAN LABS

Nurhan Abujidi en Stefano Blezer namen tijdens hun themasessie de deelnemers mee in de aanpak en resultaten van Urban Living Labs. Met Urban Living Labs wordt ingezet op het betrekken van de lokale community, bij de verbetering van leefbaarheid, kwaliteit van leven en welzijn in de bebouwde omgeving.

Mix van kwantitatief en kwalitatief

Bij een Urban Living Lab wordt altijd gestart met het verzamelen van de reeds beschikbare kwantitatieve data. Helaas is deze meestal niet volledig of niet beschikbaar op de gewenste schaal. Daarom wordt additionele kwalitatieve data verzameld middels het organiseren van een cluster van stakeholders. Door deze bottom-up aanpak worden stakeholders vanuit een mensgerichte aanpak betrokken bij projecten. Bovendien kan door de interactie tussen de stakeholders een regionale coalitie ontstaan.

Resultaten

Bij de eerste twee Urban Living Labs in Kerkrade en Maastricht zijn inwoners en stakeholders actief betrokken bij het ontwerpen van de fysieke leefomgeving. Dit resulteerde in veel ontwerpen, maar geen fysieke output. Er zijn echter wel veel lessen geleerd. Bij de meest recente Urban Living Lab rondom de Aurora flat in Heerlen worden wel fysieke resultaten geboekt. Het verschil zit voornamelijk in de schaal van de Urban Living Lab, waardoor het in Heerlen wel mogelijk is om fysieke resultaten te boeken en inwoners bij te laten dragen aan een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving.