9. Data gedreven aanpak: Gezondheid

Gezondheid is een dimensie binnen de integrale brede welvaartsindicator die is opgesteld door de Universiteit Utrecht. In deze indicator wordt “levensverwachting” gebruikt als reflectie op gezondheid. In deze sessie willen we dieper in gaan op de dimensie gezondheid,en hoe we deze indicator willen meten (en wat hiervoor nodig is)? Verder willen we in gaan op het gebruik van de indicator: kunnen we aan de hand van deze indicator de effectiviteit van interventies in de wijk meten? En wat is er nodig om dit mogelijk te maken?