2. Digitalisering – Duiding van data naar beleid

Het in beeld krijgen van de brede welvaart is een proces waar regionale planbureaus en beleidsmakers nog samen in zitten. Tijdens de thema-sessie komen vragen aan bod als: Hoe kan de regionale monitor brede welvaart geïnterpreteerd en vervolgens gebruikt worden in relatie tot de beleidscyclus? Hoe verhouden de inzichten van de monitor zich tot het regionale of gemeentelijke ideaalbeeld? Wat betekent de uitkomst voor ons als gemeente of als beleidsmaker? Wat betekenen de uitkomsten voor het beleid? Hoe borgen we dat de duiding wordt meegenomen in de beleidscyclus? Op een interactieve manier worden ervaringen en inzichten gedeeld en gaat u naar huis met meer zicht op bestaande instrumenten om de monitor brede welvaart nader te duiden, bent u in staat deze inzichten op te nemen in de beleidscyclus en heeft u een beeld van vraagstukken die er nog leven rondom de monitor brede welvaart. Het thema wordt verzorgd door een samenwerking van Neimed, Sociaal-economisch Kenniscentrum in Limburg, FSP (Fries Sociaal Planbureau), SPG (Sociaal Planbureau Groningen) en Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving, dat deel uitmaakt van de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen.