2. Digitalisering – Duiding van data naar beleid

Het in beeld krijgen van de brede welvaart is een proces waar regionale planbureaus en beleidsmakers nog samen in zitten. Tijdens de thema-sessie komen vragen aan bod als: Hoe kan de regionale monitor brede welvaart geïnterpreteerd en vervolgens gebruikt worden in relatie tot de beleidscyclus? Hoe verhouden de inzichten van de monitor zich tot het regionale of gemeentelijke ideaalbeeld? Wat betekent de uitkomst voor ons als gemeente of als beleidsmaker? Wat betekenen de uitkomsten voor het beleid? Hoe borgen we dat de duiding wordt meegenomen in de beleidscyclus? Op een interactieve manier worden ervaringen en inzichten gedeeld en gaat u naar huis met meer zicht op bestaande instrumenten om de monitor brede welvaart nader te duiden, bent u in staat deze inzichten op te nemen in de beleidscyclus en heeft u een beeld van vraagstukken die er nog leven rondom de monitor brede welvaart. Het thema wordt verzorgd door een samenwerking van Neimed, Sociaal-economisch Kenniscentrum in Limburg, FSP (Fries Sociaal Planbureau), SPG (Sociaal Planbureau Groningen) en Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving, dat deel uitmaakt van de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen.

 

VERSLAG:THEMASESSIE 2 DIGITALISERING

In een tweedelige sessie kwamen verschillende onderzoeksmethoden aan bod die we kunnen gebruiken om de Regionale Monitor brede Welvaart aan te vullen. Zo is er gekeken naar de grootschalige survey, die door het Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving wordt ingezet om de kwaliteit van leven en de ontwikkeling daarvan in kaart te brengen. Sociaal Planbureau Groningen, Trendbureau Drenthe en het Fries Sociaal Planbureau passen het burgerpanel toe om een beeld te krijgen van ervaringen van inwoners. De derde en laatste onderzoeksmethode is de focusgroep, waarmee Neimed regionale data kwalitatief kan duiden. De uitkomsten worden zowel voor de beleidsvorming en -ondersteuning gebruikt, maar ook bij de evaluatie hiervan.

Op basis van de World Café methode gingen de deelnemers met elkaar in gesprek. Wat blijkt? Er zijn nog veel meer kansen om data te gebruiken in verschillende onderdelen van de beleidscyclus. Met de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals kunnen stakeholders zich bewust worden van de trade off en de synergie die ontstaat tussen de verschillende dimensies. Ook kwamen de deelnemers tot de conclusie dat beleid maken én voeren vanuit het perspectief van de brede welvaart uitnodigt tot meer integraal denken en werken.
Overzichtsheet: Brede Welvaart 2a Opbrengst sessie data en digitalisering binnen brede welvaart 13 mei 2022

Klik hier voor de tijdens de sessie vertoonde presentatie: 2. Powerpoint Instrumenten Digitale Data_compressed