Duurzaamheid

We zitten wereldwijd in een transitie naar een duurzamere samenleving. Oneindig gebruik van onze aarde en haar grondstoffen heeft geleid tot een verminderde opnamecapaciteit en de natuur is begrensd. Om een goede leefomgeving en ons welvaartniveau te behouden moeten ecosystemen goed op elkaar worden afgestemd. Parkstad Limburg draagt haar steentje bij in die (energie)transitie naar een leefbaardere samenleving met de volgende thema’s: Energietransitie, Warmtetransitie en Circulaire Economie.

Energie is de belangrijkste bouwsteen van onze maatschappij. Het is hét middel geweest waarmee we de aarde naar onze wensen hebben kunnen inrichten. Alles wat we doen in het dagelijkse leven is gebaseerd op energie.

 

Warmtetransitie
Aardgas is een fossiele brandstof, waarbij CO₂ vrijkomt als je het verbrandt. Hierdoor raakt de voorraad op. In de Klimaatwet is nu vastgelegd dat Nederland in 2030 49% minder broeikasgassen moeten uitstoten en in 2050 95% minder ten opzichte van 1990. Dat betekent dat we over moeten schakelen naar nieuwe (duurzame) manieren van verwarmen van onze huizen, voor het douchen en koken.

 

Circulaire economie
In Parkstad is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd om de brede welvaart in de regio te bevorderen. We willen tot een vitale en leefbare regio met een krachtig economisch, fysiek en sociaal profiel komen, waarbij we streven naar een niveau van welvaart en welzijn op minimaal het gemiddelde provinciaal en Nederlands niveau.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube