€4,5 miljoen uit de nationale Woningbouwimpuls voor woningbouw in het centrum van Heerlen

Gemeente Heerlen heeft in het voorjaar een financiële bijdrage ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de 2e tranche van de nationale regeling ´Woningbouwimpuls´. Urban Wonen Heerlen is één van de 30 projecten uit de tweede tranche, waar het Kabinet geld investeert in de realisatie van betaalbare woningen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen.

Woningbouwimpuls
Het kabinet stelde in 2019 met de Woningbouwimpuls 1 miljard euro beschikbaar voor de bouw van ten minste 65.000 betaalbare woningen, met name voor starters en mensen met een middeninkomen, in regio’s waar de schaarste het grootst is. Gemeenten kunnen een beroep doen op de Woningbouwimpuls voor het versnellen van de bouw, het vergroten van het aantal nieuwbouwwoningen in een project of het vergroten van de betaalbaarheid van die woningen voor starters en mensen met een middeninkomen. Een project moet bestaan uit de netto-toevoeging van minimaal 500 woningen. In de 1e tranche is €290 miljoen toegekend en in de 2e tranche €266 mln.

Gemeente Heerlen ontvangt €4,5 miljoen vanuit de Woningbouwimpuls om 693 woningen te bouwen in het centrum van Heerlen. Met de bijdrage kan de gemeente samen met uitvoering geven aan de diverse woonambities van het Bidboek Urban Heerlen. In de aanvraag van Heerlen staat de opgave centraal om in het centrum van Heerlen leegstaande kantoren en winkels om te bouwen naar (duurzame) woningen. Het is opmerkelijk, dat de aanvraag van de gemeente Heerlen is toegekend, aangezien het fonds juist tot doel heeft de schaarste in de woningmarkt zoals bijvoorbeeld in de Randstad en andere delen van Nederland aan te pakken. Met de bijdrage uit Den Haag wordt echter ondanks de overschotten in onze regio, juist ook invulling gegeven aan de vernieuwingsbehoefte en de behoefte aan betaalbare woningen.

Derde tranche
Van 1 tot 17 september gaat het aanvraagloket voor inmiddels de 3e tranche van de regeling open. Het totale budget van de 3e tranche is €250 miljoen. In deze aanvraagperiode is de minimale omvang van een project voor o.a. alle Limburgse gemeenten naar beneden bijgesteld van 500 naar 200 woningen. Dit na een actieve lobby van de Provincie Limburg. Binnen Parkstad is ook verkend of er nog projecten zijn die hiervoor kunnen worden voorgedragen. Dat blijkt nu niet het geval te zijn.

Meer informatie?

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube