Energietransitie

Energie is de belangrijkste bouwsteen van onze maatschappij. Het is hét middel geweest waarmee we de aarde naar onze wensen hebben kunnen inrichten. Alles wat we doen in het dagelijkse leven is gebaseerd op energie. Ons licht, onze warmte, onze communicatie, ons reizen, ons eten.

Echter, de levering van energie is kwetsbaar en, hoewel wij het ons nauwelijks kunnen voorstellen, niet oneindig. De fossiele energiebronnen zoals olie en aardgas raken op en daarom zullen wij nu op zoek moeten gaan naar andere bouwstenen om voor de generaties na ons een energierijke toekomst te creëren. Onze generatie is de eerste die met klimaatverandering te maken krijgt en is zich er steeds meer van bewust dat we nu iets moeten doen. Daarom is een verandering van het energiesysteem nodig: een energietransitie. Niet alleen hier in Parkstad, maar in de hele wereld.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube