15. Gebiedsgericht Werken in de praktijk: data gedreven met de voeten in de klei

In de gemeente Eemsdelta werken wij volgens de principes van het Gebiedsgericht Werken. Dichtbij en met inwoners samenwerken aan plannen voor de leefbaarheid van ons gebied. Een instrument dat ons daarbij helpt is het gebiedskompas: een taartdiagram waarmee we de stand van zaken tonen in onze dorpen en wijken. Data en een analyse is de start van onze werkwijze. Participatie is een belangrijk onderdeel van het proces. In deze workshop vertellen we over de gebiedskompassen, hoe we de verbinding leggen met inwoners en hoe het gebiedsgericht werken in de praktijk verder vorm krijgt.

VERSLAG: THEMASESSIE 15 GEBIEDSGERICHT WERKEN EN GEBIEDSKOMPASSEN

Tijdens de sessie ‘Gebiedsgericht werken en gebiedskompassen’ gaven Geke Löhr-Ottens (teammanager) en Edwin Broekman (gebiedsregisseur) een interessante presentatie over de wijze waarop de gemeente Eemsdelta de brede welvaart vormgeeft bij hun werkwijze van gebiedsgericht werken en de gebiedskompassen.

Gebiedskompassen

In juni 2022 verschijnen nieuwe gebiedskompassen met data en kwalitatief onderzoek onder inwoners. Waar voorheen alleen Delfzijl met zo’n gebiedskompas werkte, is dit keer de nieuwe gemeente Eemsdelta ook aan de beurt. Bij de gebiedskompassen wordt ook de fysieke leefomgeving meegenomen in het aspect van de brede welvaart. Verder worden de sociale leefomgeving, de sociaal-economische situatie en demografische gegevens verwerkt. Op deze manier wordt het niveau van dorpen en buurten geanalyseerd en in kaart gebracht.

De vragen van de deelnemers gingen vooral over de manier van gebiedsgericht werken in relatie tot bewonersparticipatie in Eemsdelta. Hoe toetst de gemeente het draagvlak? Welke spelregels en criteria voor de dorps- en wijkbudgetten zijn er? Deze vragen leiden in elk geval nog tot een uitwisseling van informatie tussen gemeente Eemsdelta en gemeente Beekdaelen.

Klik hier voor de tijdens de sessie vertoonde presentatie: 15. 20220511 Gebiedsgericht Werken in de praktijk _Brede Welvaart