15. Gebiedsgericht Werken in de praktijk: data gedreven met de voeten in de klei

In de gemeente Eemsdelta werken wij volgens de principes van het Gebiedsgericht Werken. Dichtbij en met inwoners samenwerken aan plannen voor de leefbaarheid van ons gebied. Een instrument dat ons daarbij helpt is het gebiedskompas: een taartdiagram waarmee we de stand van zaken tonen in onze dorpen en wijken. Data en een analyse is de start van onze werkwijze. Participatie is een belangrijk onderdeel van het proces. In deze workshop vertellen we over de gebiedskompassen, hoe we de verbinding leggen met inwoners en hoe het gebiedsgericht werken in de praktijk verder vorm krijgt.