Grensoverstijgende samenwerking

Parkstad Limburg ligt in een unieke grensoverstijgende regio die als enige langs de Nederlandse grens een verstedelijkt gebied aan beide kanten van de grens kent. Dit biedt uitstekende kansen om grensoverstijgend samen te werken. Samen met onze buren kunnen we elkaars economieën versterken, profiteren van wederzijdse kennis en de internationale positionering van de regio verbeteren.

Samenwerking

De partners van Charlemagne Grensregio zetten zich in voor de (door)ontwikkeling van één gezamenlijke economische ruimte met als voornaamste thema’s van samenwerking arbeidsmarkt/onderwijs, economie, en infrastructuur/mobiliteit.

Naast het oppakken en uitvoeren van concrete projecten is de functie van Charlemagne vaak het optreden als katalysator en matchmaker bij grensoverstijgende ontwikkelingen/projecten en het leggen van verbindingen.

Samenwerking binnen Charlemagne levert bovendien een belangrijk informatieplatform op, waarin de betrokken partners elkaar in een vroeg stadium over beleidsplannen en actuele ontwikkelingen informeren. Tijdige afstemming is het resultaat en dat maakt het werk van de partners efficiënter.

 

Projecten

Charlemagne Grensregio pakt regelmatig projecten op, onder meer:

  • CharlemagnEbus
    In het kader van duurzaam openbaar vervoer deed Charlemagne Grensregio in 2015 onderzoek naar grensoverstijgend elektrisch openbaar vervoer. Dit project is zo ver gevorderd dat een aanvraag voor Interregsubsidie is ingediend. De beslissing over toekenning wordt binnenkort verwacht. Voor meer informatie raadpleeg het jaarverslag.
  • Interregproject Moro (Modelvorhaben der Raumordnung)
    In dit project werkt Charlemagne Grensregio samen met zes Duitse grensregio’s. Grensoverstijgend data-vergelijken blijkt vaak moeilijk omdat niet overal op dezelfde manier data worden verzameld en verwerkt. Het Moro-project is er op gericht om grensoverstijgende relevante data te verzamelen en te harmoniseren. Hierdoor wordt het makkelijker om gezamenlijk op trends in te haken.

Events

Een aantrekkelijke regio zijn betekent ervoor zorgen dat je er goed kunt werken en leven. Zeker in een grensoverstijgend gebied is het belangrijk om te laten zien dat er aan de andere kant van de grens meer kansen en mogelijkheden zijn dan je in eerste instantie zou denken. Daarom organiseert Charlemagne Grensregio jaarlijks netwerkevents, neemt ze deel aan beurzen en verstrekt ze informatie. Een aantal voorbeelden:

  • In het Retailforum komen elk jaar beleidsmakers en experts op het gebied van retail bijeen. Om elkaar over actuele regionale ontwikkelingen te informeren en waar nodig zaken met elkaar af te stemmen.
  • In de Euregionale stand tijdens de Akense vacaturebeurs ‘Nacht der Unternehmen’ staan inmiddels zowel bedrijven uit Parkstad/Zuid-Limburg als uit de Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens om studenten en young professionals nog breder te informeren over loopbaanmogelijkheden over de grens.
  • De jaarlijkse evenementenkalender informeert jong en oud over de grootste evenementen uit de grensregio. De kalender wordt in de hele Charlemagne Grensregio verspreid en laat daarmee zien dat de regio ook op cultureel gebied veel te bieden heeft.

Partners

De Arbeitsgemeinschaft Charlemagne Grensregio bestaat naast Parkstad Limburg uit de partners Städteregion Aachen, de Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (en haar gemeenten), de Stadt Aachen en de gemeenten Heerlen en Vaals.

Kijk voor meer informatie over de ontwikkelingen binnen Charlemagne Grensregio op: www.charlemagne-grensregio.eu

 

 

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube