Grensoverstijgende samenwerking

Parkstad: een draaischijf tussen Duitsland en Nederland
“Een goede buur is beter dan een verre vriend”. Dit gezegde vat onze (hernieuwde) focus op grensoverstijgende samenwerking goed samen. Aangezien veel beleidsuitdagingen niet ophouden aan de grens, is het vanzelfsprekend dat Parkstad zoveel mogelijk samen optrekt met haar Euregionale buren. De geografische nabijheid van de Stad en Stadsregio Aken maakt het extra noodzakelijk (en aantrekkelijk!) om met name te blijven investeren de samenwerking met onze directe oosterburen. Samen vormen beide Stadsregio’s een grensoverstijgende agglomeratie, een daily urban system, van ruim 800.000 inwoners.

Veel hoogwaardige kennis in onze regio 
Met de RWTH (46.000 studenten), de Fachhochschule (15.000 studenten) en het Onderzoekscentrum Jülich (7.100 medewerkers) is de Regio Aken één van de kennishoofdsteden van Noordwest-Europa. Met Zuyd Hogeschool en Brightlands Smart Services in Heerlen, de Universiteit Maastricht op 20 km, én kennishoofdstad Aken op 10 km afstand ligt er in onze regio veel hoogwaardige kennis voor het oprapen. Wij gaan de komende jaren nog veel meer halen uit deze enorme potentie voor de ontwikkeling van onze regio.

Rheinisch Revier 
Daarnaast grenst Parkstad aan het Rheinische Revier, het bruinkoolgebied, dat aan de vooravond staat van een gigantische transformatie, zowel economisch, als op het gebied van verstedelijking en landschap. Het is het grootste landschapsontwikkelingsproject van Europa. Veel van de grote transitie uitdagingen (klimaat, energie, circulaire economie) van onze tijd houden niet op bij de landsgrenzen en moeten grensoverstijgend worden opgepakt. Bovendien kan de economische dynamiek en de kennisinfrastructuur aan de Duitse zijde een belangrijke katalysator zijn voor de ontwikkelingen in Parkstad én Zuid-Limburg. Deze ontwikkelingen zijn ook keihard nodig om de massieve achterstandspositie van de regio weg te werken.

Regio Deal  
In het kader van de Regio Deal zijn er significante stappen gezet in het versterken van de grensoverstijgende samenwerking. Om enkele Regio-Deal-projecten te noemen: de ontwikkeling van en aansluiting op het e-bike-deelsysteem Velocity van Aken, waardoor onze inwoners een duurzaam alternatief voor de auto wordt geboden; het verbeteren van de grensoverstijgende arbeidsmarkt; de ontwikkeling van een permanente vestiging van de RWTH Aken in de Heerlense binnenstad. Het belangrijkste wapenfeit van de Regio Deal is misschien wel de sterke uitbreiding van het netwerk over de grens en de verbindende rol die Parkstad met de middelen van de Regio Deal op de achtergrond, daarbinnen heeft kunnen spelen. Het gaat daarbij om o.a. de verbinding en samenwerking met de RWTH, het Rheinische Revier, de regio Keulen-Bonn en het waterstofnetwerk in de Euregio.

Internationale draaischijf tussen Duitsland en Nederland 
De komende jaren zal grensoverstijgende samenwerking alleen maar een grotere rol spelen in de sociaaleconomische, culturele en (vooral ook) duurzame ontwikkeling van Parkstad. We willen de agglomeratie Aken-Parkstad ontwikkelen als draaischijf tussen (Zuid-)Nederland en het Duitse achterland. Hierbij spelen tot op zeker hoogte dezelfde thema’s een rol: energie (incl. uitvoering lokale duurzame energieopwekking, aanhaking aan de Nederlandse waterstofinfrastructuur), landschap/natuur/water/landbouw, mobiliteit en toerisme. Hierbij willen we aanhaken bij de ontwikkelingen in het Rheinische Revier, maar ook de verbinding leggen met de ontwikkeling rond Chemelot. Om deze internationale draaischijf tussen Duitsland en Nederland te worden, zijn enerzijds investeringen nodig en moeten anderzijds administratieve belemmeringen weggenomen worden.

Arbeitsgemeinschaft Charlemagne Grensregio
De Arbeitsgemeinschaft Charlemagne Grensregio (opgericht in 2011) is een grensoverstijgend samenwerkingsverband tussen Parkstad Limburg, Stadt Aachen, Städteregion Aachen, gemeente Heerlen, de Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens en de gemeente Vaals. Dit gebied is door de ligging direct aan de grens nauw met elkaar verbonden. Doel van de samenwerking is om de economische ontwikkelingen binnen dit gebied te bevorderen zodat leven en werken voor de burgers eenvoudiger worden maar ook om de afstemming en ontwikkelingen van beleidsplannen te verbeteren. Grenzeloos werken, grenzeloos leven en grenzeloos bewegen zijn daarbij het devies. Per 1 januari 2021 heeft de Arbeitsgemeinschaft Charlemagne Grensregio zich na een unaniem besluit in 2020 van de Vorstand aangesloten bij de EGTS-Euregio-Maas-Rijn (EGTS-EMR).

EGTS Euregio Maas-Rijn (EGTS-EMR)
De AG Charlemagne Grensregio is een belangrijke basis voor het netwerk dat door de jaren heen over de grens heen is opgebouwd met onder meer de Stadt Aachen en de Städteregion Aachen. Sinds 2021 is dit netwerk uitgebreid met de EGTS-EMR waardoor ook deze samenwerking verbeterd en geïntensiveerd is. Deze netwerken zijn het fundament dat het mogelijk maakt grensoverstijgende projecten sneller en soepeler van de grond te krijgen.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube