14. Grensregio’s – North Sea Port District & Regio Parkstad-Aken

Voor Terneuzen en Parkstad Limburg is grensoverschrijdende samenwerking geen politieke “nice to have”, maar een alledaagse vanzelfsprekendheid. Vanuit Haags perspectief misschien periferie, maar als je de landsgrenzen weghaalt liggen zowel Terneuzen als Parkstad plots midden in een economisch en cultureel sterk verweven internationale regio. In beide regio’s begint zich dit geografisch voordeel ook steeds meer in concrete grensoverschrijdende samenwerking te vertalen.

Zo zijn sinds 2018 de havens van Gent en Zeeland gefuseerd tot een internationaal sterk havenbedrijf North Sea Port. Deze succesvolle havenfusie geeft ook een impuls aan een bredere samenwerking in de regio in relatie tot brede welvaart. Er wordt inmiddels volop gewerkt aan plannen die zich buiten de scope van de haven zelf bevinden. Daarbij gaat het over duurzame wijken, leefbaarheid, gezondheid, mobiliteit en ook cultuur. De krachten in deze regio worden nu gebundeld onder de vlag van het nieuwe North Sea Port District waar zowel Vlaamse als Zeeuwse gemeenten en provincies in participeren.

Met ruim 800.000 inwoners vormt Parkstad met stadsregio Aken de enige echte grensoverschrijdende agglomeratie van Nederland. Het achterland van Aken, het “Rheinische Revier”, wordt gekenmerkt door een grote structuurverandering, waarin grote bruinkoolmijnen plaats moeten maken voor groen. De Duitse “Energiewende” vindt voor een groot deel plaats in dit gebied. Voor deze structuurverandering is 15 miljard euro gereserveerd. Deze grootschalige ontwikkelingen hebben grote impact op ruimte, energievoorziening en de algehele welvaart en houden niet op bij de grens. Parkstad bevindt zich in de unieke positie tussen Aken en het Rheinische Revier enerzijds en de rest van Limburg en Nederland anderzijds. Parkstad is de “Tor zu den Niederlanden” en die positie wordt langzaam verder uitgebouwd.

Beide regio’s kennen veel kansen en opgaven. Daarom zijn beide aangewezen als NOVI-gebied, waarbij onder meer met het Rijk ingezet wordt op het opheffen van grensbelemmeringen, grensoverschrijdende samenwerking en een sterke EU-lobby. U wordt tijdens deze sessie meegenomen in de ontstaansgeschiedenis van onze regio-aanpak en de uitdagingen die er zijn.

VERSLAG: THEMASESSIE 14 GRENSREGIO’S – NORTH SEA PORT DISTRICT & REGIO PARKSTAD-AKEN

Voor Terneuzen en Parkstad Limburg is grensoverschrijdende samenwerking geen politieke ‘nice to have’, maar een alledaagse vanzelfsprekendheid. Want als je de landsgrenzen weghaalt, liggen zowel Terneuzen als Parkstad plots midden in een economische en cultureel sterk verweven internationale regio. Een geografisch voordeel, wat zich in steeds meer grensoverschrijdende samenwerkingen vertaald.

Gemeente Terneuzen

Zeeuws-Vlaanderen heeft te maken met het beeld dat zij vaak als Belgische provincie worden aangemerkt. De grensligging levert diverse grensbarrières op, maar economisch gezien is het een krachtige Europese groeiregio. Er is een grensoverschrijdende samenwerking waarbij burgers, bedrijven en overheden betrokken zijn. De internationale haven is hier een mooi voorbeeld van met een belangrijk industrieel en energiecluster.

Er is een gezamenlijke visie ontwikkeld in de Euregio Scheldemond met de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. In het North Sea Port District in NOVI gebied, vindt een gebiedsgerichte en grensoverschrijdende aanpak van nationale opgaven plaats.

Regio Parkstad-Aken

Met ruim 800.000 inwoners vormt Parkstad met stadsregio Aken het enige echte grensoverschrijdende stedelijke gebied van Nederland. Dit gebied wordt gekenmerkt door structuurverandering, waarin de grote bruinkoolmijnen plaats moeten maken voor groen. Deze grote omschakeling heeft namelijk grote impact op ruimte, energievoorziening en de algehele welvaart. Parkstad bevindt zich door de ligging aan de grens in een unieke positie. De ‘Tor zu den Niederlanden’ wordt daarom langzaam verder uitgebouwd.

Klik hier voor de tijdens de sessie vertoonde presentatie: 14. Gemeenschappelijke presentatie Noordzee-Parkstad bwc 13.05.2022_compressed