Koppelkansen, circulaire bouw binnen gebiedsontwikkeling – Platform31

Platform31 onderzocht hoe circulair (ver)bouwen ingepast kan worden in een integrale gebiedsaanpak. In het inspiratiedocument “Koppelkansen” (p. 12 t/m 18) ruim aandacht voor de voormalige mijnwerkerskolonie Treebeek in Brunssum waar circulair slopen en bouwen gekoppeld zijn aan gezondheid en vitaliteit.

Koppelkansen_Platform31

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube