10. Lessen uit de Regio Deal Parkstad Limburg

Sinds 2019 werken Stadsregio Parkstad Limburg Rijk, Provincie Limburg en de Rijksoverheid in een partnerschap samen aan het verbeteren van de leefbaarheid en de brede welvaart in Parkstad. De aanpak is er op gericht om achterstanden die er zijn op het gebied van de sociaal-fysieke leefbaarheid en de ruimtelijk-economische structuur, weg te werken en tegelijkertijd de kansen die zich daarbij voordoen, aan te grijpen. Opgaven op het terrein van onderwijs, werk en gezondheid en huisvesting worden vanwege de onderlinge samenhang, integraal opgepakt. Welke lessen zijn er uit deze aanpak te trekken?