10. Lessen uit de Regio Deal Parkstad Limburg

Sinds 2019 werken Stadsregio Parkstad Limburg Rijk, Provincie Limburg en de Rijksoverheid in een partnerschap samen aan het verbeteren van de leefbaarheid en de brede welvaart in Parkstad. De aanpak is er op gericht om achterstanden die er zijn op het gebied van de sociaal-fysieke leefbaarheid en de ruimtelijk-economische structuur, weg te werken en tegelijkertijd de kansen die zich daarbij voordoen, aan te grijpen. Opgaven op het terrein van onderwijs, werk en gezondheid en huisvesting worden vanwege de onderlinge samenhang, integraal opgepakt. Welke lessen zijn er uit deze aanpak te trekken?

VERSLAG: THEMASESSIE 10 LESSEN UIT DE REGIO DEAL

Sinds 2019 werken Stadsregio Parkstad Limburg, Provincie Limburg en de Rijksoverheid samen aan het verbeteren van de leefbaarheid en de brede welvaart in Parkstad onder de naam Regio Deal Parkstad Limburg. De aanpak is gericht op het wegwerken van achterstanden op het gebied van de sociaal-fysieke leefbaarheid en ruimtelijk-economische structuur. Tegelijkertijd worden kansen die zich tijdens deze aanpak voordoen, met beide handen aangegrepen. Tijdens deze themasessie presenteerde Peter Bertholet enkele lessen uit de Regio Deal Parkstad Limburg. Er wordt gewerkt aan een ‘future deal’ zodat de continuïteit van deze aanpak ook na 2022 gewaarborgd blijft.

Ervaringen Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Regio Deal was een nieuw instrument op het gebied van brede welvaart. Met een budget van veertig miljoen euro was Parkstad Limburg de grootste. Projecten werden in termijnen uitgewerkt, waardoor het mogelijk was om gelden bij te sturen en verschuiven. Dit bleek een goede aanpak, omdat men gaandeweg zag wat er zoal nodig was. Vanuit een achterstandspositie zijn er nieuwe mogelijkheden voor de toekomst ontstaan. Dat is iets om trots op te zijn!

Ervaringen Provincie

De Provincie is betrokken bij twee Regio Deals. Er zijn stappen gezet om deze samen uit te werken. Hier zijn ook lessen uit getrokken, want hoe past het programma van Parkstad Limburg in het kader van de Provincie? En hoe worden de middelen daarvoor georganiseerd?

Ook is er gekeken hoe de Regio Deal niet alleen in Parkstad, maar in heel Limburg past. Trajecten als deze zijn namelijk van lange duur. Hoe gaat het traject verder na 2022? En hoe wordt deze in de brede welvaart ingepast?

Ervaringen Ministerie van Binnenlandse Zaken

Stadsregio Parkstad Limburg is erin geslaagd een integrale agenda te maken. De analyse van het gebied is goed, de cijfers en het verhaal zijn altijd op orde en de lijnen naar Den Haag zijn kort. Het is belangrijk om aan alle projecten een goed vervolg te geven, al blijft het een uitdaging om de bewoners aan de voorkant mee te nemen in het proces.