6. Manifestwijken Amsterdam en Heerlen

Kansenongelijkheid binnen steden…je levensverwachting mag niet bepaald worden door waar je geboren wordt. Maar hoe zorg je voor duurzame verandering? Saundra Williams, programma directeur Alliantie Zuid Oost presenteert de aanpak in Amsterdam. Ron Meyer, programma directeur Alliantie Heerlen Noord (Routekaart Heerlen Noord) geeft zijn visie op de aanpak in Heerlen. Daarna gaan zij in gesprek met aanwezigen.

VERSLAG: THEMASESSIE 6 MANIFESTWIJKEN AMSTERDAM EN HEERLEN

 Je levensverwachting mag niet bepaald worden door de plek waar je geboren wordt. Maar hoe zorg je voor duurzame verandering die dit voorkomt? Daarover gingen Saundra Williams (Alliantie Zuid Oost) en Ron Meyer (Alliantie Heerlen Noord/Routekaart Heerlen-Noord) in gesprek met de deelnemers van de themasessie ‘Manifestwijken Amsterdam en Heerlen’.

Situatie Heerlen-Noord

Ron Meyer trapt af met zijn visie over de aanpak in Heerlen-Noord. Er staat een inhaalslag op het programma, weet hij. Zo’n 69% van alle inwoners van gemeente Heerlen woont in het noordelijke deel van de stad. Met zo’n enorme omvang, moeten zij geholpen worden om systematische veranderingen door te voeren. Daarbij gaat het niet alleen om geld, maar ook om het aanpassen van de regels. Iedere burger in Heerlen-Noord moet vanaf hetzelfde punt kunnen starten. En wat in Heerlen-Noord succesvol is, kan ook op andere plekken in de regio slagen.

Situatie Amsterdam Zuidoost

Bij Alliantie Amsterdam Zuidoost wordt gesproken over het ‘Masterplan’. Saundra Williams licht toe dat dit plan gaat over de interne cultuurverandering binnen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuidoost. Het plan is niet nieuw op wat er al gedaan wordt, maar vormt een nieuwe mindset. Echter is het Masterplan niet goed ontvangen door de community. Er heerst wantrouwen en vijandigheid naar de overheid en instituties, maar zonder community heeft het Masterplan geen kans van slagen. De community voelt een kloof, omdat in Amsterdam veel sprake is van institutioneel racisme. Er is een disbalans in de manier hoe bewoners naar zichzelf kijken en hoe de instituties hen zien. Daar waar inwoners praten over lef en trots, spreken de instituties over armoede en hulp. Een behoorlijke nuance. Inmiddels heeft de community één zetel in de alliantie.

Reacties deelnemers

Nadat beide casussen zijn besproken, mag het publiek zich in het gesprek mengen. Zo lijkt het krijgen van vertrouwen een lastige opgave. Men moet het oude denken loslaten en de zoektocht naar het nieuwe denken (design doing) durven aangaan. Een ander belangrijk punt is het prioriteren van zaken die bewoners aandragen. Als zaken te lang blijven liggen, kunnen bewoners zich ongehoord voelen. Het is dan aan de gemeenten om keuzes te maken en deze te verantwoorden. Ook is het belangrijk dat er blijvende inzet is. Communicatie is in beide gevallen het sleutelwoord.

Klik hier voor de presentatie zoals vertoond tijdens de sessie: 6. 220503_Brede welvaartconferentie Heerlen 13 mei_HrlNoord-AsdZO – HLN_compressed