Nieuws uit Parkstad Limburg | najaar 2022

Met de ene kaars de andere aansteken…
De zomer heeft plaats gemaakt voor het najaar, het IBA Expojaar is afgerond en wij kijken, terwijl de lopende Regio Deal met 48 projecten in uitvoering vol op stoom ligt, vooruit naar een vervolg. Hierover zijn we in gesprek met het Rijk en met vele partners en partijen in de regio. Hierbij gaat het vooral om ingezette programma’s die de achterstanden waar we als regio mee kampen in te lopen voort te kunnen zetten en een deel van de focus te leggen op het verzilveren van kansen; Over de grenzen heen maar ook door grote opgaven die er zijn op het gebied van duurzaamheid, klimaat, energie en (circulaire) economie te koppelen aan projecten die we met de Regio Deal inzetten. En met het inpassen van geleerde lessen bij de uitvoering van de lopende Regio Deal en van IBA Parkstad steken we zo, met de ene kaars de andere aan.

Lees de volledige nieuwsbrief

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube