Regio Deal | update juni 2021

De Regio Deal Parkstad Limburg is vol in uitvoering. Op verschillende locaties in de regio staat de schop letterlijk in de grond. Samen met maatschappelijke instellingen bouwen we, in partnerschap met het Rijk en de provincie Limburg aan een regio die zich wat betreft het niveau van brede welvaart van de inwoners, kan meten met de rest van Nederland. Dat doen we door het inlopen van bestaande achterstanden en door het grijpen van kansen die zich daarbij, ook vanwege de grensligging, voordoen. Dat doen we gebiedsgericht, daar waar dat het meest nodig is. En door dat tegelijkertijd vanuit verschillende invalshoeken te doen versterken projecten elkaar waardoor het geheel meer is dan de som der delen. Met de projecten investeren we in onderwijs, gezondheid, arbeidsdeelname, veiligheid, wonen en voorzieningen.

Lees de volledige nieuwsbrief

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube