Voortgangsbrief Wonen en Herstructurering – zomer 2022

Het is inmiddels traditie, dat er jaarlijks een voortgangsbrief over het programma Wonen en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad Limburg wordt verzonden. Ook dit jaar wordt u op deze wijze geïnformeerd over belangrijke resultaten die we samen met u en andere partners boeken en over belangrijke ontwikkelingen en mijlpalen. Denk daarbij aan de nieuwe bevindingen over de woningmarkt uit het nieuwe Woonbehoefteonderzoek en aan ingrepen en acties die in het kader van het thema Wonen en Leefbaarheid uit de Regio Deal van Parkstad Limburg en van het Volkshuisvestingsfonds hebben plaatsgevonden. Daarnaast ontvangt u informatie over de grote stappen die zijn gezet in de uitvoering van afspraken met corporaties, huurdersorganisaties, gemeenten, marktpartijen, provincie en het Rijk. Zo heeft u een beknopt overzicht van alle relevante ontwikkelingen in het eerste half jaar van 2022.

Lees de volledige nieuwsbrief

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube