Economie

Parkstad Limburg heeft al ruim tien jaar een geleidelijk afnemend aantal inwoners. Tegelijkertijd loopt de economische ontwikkeling ‘gewoon’ mee met de ontwikkeling elders. Sterker nog, Parkstad loopt in. Terwijl het mijnverleden de regio qua opleidingsniveau en werkloosheid nog steeds parten speelt, is Parkstad op een aantal terreinen in opmars. Zo is de werkloosheid in Parkstad in 2011 als eerste Limburgse regio gedaald tot onder het niveau van voor de economische crisis die in 2008 begon. Deels heeft dat te maken met de bevolkingsdaling, maar tegelijk zien we sectoren als zorg en toerisme flink in kracht toenemen.

In Parkstad werken nu 106.000 mensen bij bijna 15.000 bedrijven en instellingen. De Stadsregio zet in op het stimuleren van de sterke kanten van Parkstad. Speerpunten hierbij zijn nieuwe energie, toerisme en recreatie, zorg en de financieel-administratieve dienstverlening. Maar ook de ontwikkeling van het centrum van de regio: Heerlen Centrum als centrum van Parkstad. Deze combinatie betekent een keuze voor een duurzame mix van stuwende en verzorgende sectoren

Binnen het programma Economie wordt gewerkt aan de volgende thema’s:

Retail Bedrijventerreinen Innovatie MKB

Het beleid op het gebied van Economie van de stadsregio Parkstad Limburg is vastgelegd in:

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube