Economie en Toerisme

Door de centrale ligging van Parkstad in één van de meest dichtstbevolkte gebieden in Noordwest-Europa, biedt het de regio grote economische kansen. Het verzilveren van die kansen, is een centrale uitdaging voor de komende jaren.

Speerpunten daarin zijn het versterken van de kansrijke economische sectoren, de herontwikkeling van de bedrijventerreinen en het stimuleren van innovatie van bedrijfsleven. Tegelijkertijd is de arbeidsparticipatie in de regio nog relatief laag en zijn er minder banen voor de grootte van de beroepsbevolking dan in veel andere regio’s. Het hoofddoel van de Bestuurscommissie Economie & Toerisme is het realiseren van een duurzaam economisch groeipotentieel door het creëren van nieuw perspectief en het verzilveren van kansen, ook grensoverschrijdend.

 

Economie

Het beleid op het gebied van Economie van de stadsregio Parkstad Limburg is vastgelegd in:

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube