Bedrijventerreinen

Ten aanzien van de visie op bedrijventerreinen wordt gewerkt aan de herstructurering/revitalisering van specifieke locaties en bedrijventerreinen. Zo wordt de kwaliteit van de terreinen verbeterd.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube