Binnen- en buitenring

Om de bereikbaarheid te verbeteren en woonkernen te ontlasten is de Binnenring aangelegd en is de Buitenring in aanleg. Een investering van ruim 450 miljoen. Waar de Binnenring Heerlen omsluit, vormt de Buitenring – die gereed is in 2018 – een oostelijke ringweg om Parkstad Limburg heen. Aan de oostzijde van de Buitenring, ten noorden van Landgraaf, wordt tevens de bovenregionale verbinding naar het hoofdwegennet bij Geilenkirchen gerealiseerd. Kijk hier voor meer informatie over de buitenring.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube