Duurzame mobiliteit

Parkstad stimuleert elektromobiliteit om de leefkwaliteit in de regio te verbeteren. Maar ook om de uitgesproken ambitie om als regio in 2040 energieneutraal te zijn, te realiseren. Zo wordt er een elektrische buslijn gerealiseerd tussen Heerlen en Aken en laadinfrastructuur voor auto’s en fietsen aangelegd. Gemeenten en bedrijven geven zelf het goede voorbeeld door te participeren in de Zuid-Limburgse pilot waarbij elektrische auto’s worden gedeeld. Regionaal worden overige kansrijke pilots voor duurzame mobiliteit met partijen ontwikkeld, mede vanuit de deelname aan het EU-project REFORM voor de implementatie van duurzame mobiliteit.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube