Ruimte en PALET

De herstructurering van woonwijken, winkelgebieden en bedrijventerreinen, nieuwe economische en toeristische initiatieven en de energietransitie: de ruimte in Parkstad Limburg verandert. De sloop van woningen, de transformatie van aanloopstraten, het investeren in groenstructuren en de aanleg van zonnepanelen op daken hebben een groot effect op de woon- en leefomgeving. Om de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio te sturen, hebben de samenwerkende gemeenten beleid geformuleerd. Hieraan wordt gestructureerd uitvoering gegeven via concrete uitvoeringsprogramma’s en projecten.

Het programma Ruimte en PALET is te verdelen in de volgende thema’s: ruimtelijk beleid in Parkstad Limburg, ruimtelijk beleid in Zuid-Limburg, energiebeleid: Parkstad Limburg Energietransitie (PALET), Uitvoeringsprogramma PALET, Zonnepanelenproject Parkstad en EMR connect

Ruimtelijk beleid in Parkstad Limburg Ruimtelijk beleid in Zuid-Limburg Energiebeleid: Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) Energie in uitvoering Zonnepanelenproject Parkstad EMR connect

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube